BCN NHIỆM KỲ 18

/BCN NHIỆM KỲ 18
BCN NHIỆM KỲ 18 2018-11-22T15:29:03+00:00
Loading...
Nguyễn Mỹ Phúc
Nguyễn Mỹ Phúc

Chủ nhiệm 

Lê Thị Như Quỳnh
Lê Thị Như Quỳnh

Phó Chủ nhiệm Học thuật

Huỳnh Khánh Ngân
Huỳnh Khánh Ngân

Phó Chủ nhiệm Sự kiện

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa

Trưởng Ban Biên tập

Lê Thị Bảo Trân
Lê Thị Bảo Trân

Trưởng Ban Kế hoạch

Nguyễn Trần Ngọc Thảo
Nguyễn Trần Ngọc Thảo

Trưởng Ban Truyền thông

Hoàng Trần Tường Vy
Hoàng Trần Tường Vy

Trưởng Ban Tổ chức