Loading...

BCN NHIỆM KỲ 19

/BCN NHIỆM KỲ 19
BCN NHIỆM KỲ 19 2019-02-27T23:28:27+00:00
Nguyễn Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Bích Phương

Chủ nhiệm

Lê Đức Anh Tuấn
Lê Đức Anh Tuấn

Phó Chủ nhiệm Học thuật

Võ Thị Kiều
Võ Thị Kiều

Phó Chủ nhiệm Sự kiện

Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt

Trưởng ban Biên tập

Nguyễn Thị Thảo Hiền
Nguyễn Thị Thảo Hiền

Trưởng ban Kế hoạch

Phạm Thị Thi Thơ
Phạm Thị Thi Thơ

Trưởng ban Tổ chức

Chu Phạm Thắng
Chu Phạm Thắng

Trưởng ban Truyền thông – Đối ngoại